Macron says Russian strikes signal ‘profound change’ in Ukraine war

Macron says Russian strikes signal ‘profound change’ in Ukraine war